Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-775-1
97
2018
český
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

Cílem této publikace je poskytnout pedagogům dětí mladšího školního věku nástroj, jehož obsahem jsou informace o nejčastějších chronických onemocněních a jejich dopadech na běžný každodenní život a jeho kvalitu. Učitelé by měli mít alespoň základní informace o jednotlivých významných chronických onemocněních, příznacích, diagnostice a léčbě. K tomu však potřebují znát a mít informace o tom, jak své onemocnění prožívá samotné dítě, jeho rodina, jaké potřebuje speciální/specifické potřeby a v čem potřebuje specifickou pomoc.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Jak učitelé pracují s chronicky nemocnými žáky mladšího školního věku (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

PhDr.Mgr. Petr Snopek, DiS. Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Mgr. et Bc. Barbora Plisková (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Mgr. Andrea Filová (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Mgr. Vladimír Koutecký (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)