Podrobnosti o publikaci:

Studijní opora pro nelékařské zdravotnické pracovníky
978-80-7454-694-5
92
2017
český
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

Cílem publikace „Etické aspekty péče a komunikace se seniory“ je získat orientaci v základních etických aspektech přístupu k seniorům a také orientaci ve zvláštnostech komunikace s touto skupinou osob. Znalosti jsou vodítkem k hlubšímu studiu jednotlivých aspektů ošetřovatelské péče o starého člověka v holistickém přístupu, k jeho věku, dané kultuře a k jeho vnímání péče. Dále je cílem uvědomit si specifika komunikace se starším člověkem a znát fenomény respektování jeho důstojnosti. Přílohou publikace jsou etické kodexy, které se týkají seniorů.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Komunikace a etické aspekty péče o seniory (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Mgr. Bc. Barbora Plisková, DiS. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)