Obálka knihy DOKBAT 2020

DOKBAT 2020

Hlavním tématem tohoto ročníku konference jsou současné trendy v oblastech managementu a ekonomiky v digitální éře. Konference je otevřená všem studentům magisterských a doktorských studijních programů a nabízí účastníkům skvělou příležitost k prezentování příspěvků, sdílení znalostí a zkušeností z oblastí managementu, marketingu, financí, ekonomie, podnikové ekonomiky, průmyslového inženýrství, logistiky, informačních… Dozvědět se více »»

Obálka knihy DOKBAT 2019

DOKBAT 2019

Hlavním tématem tohoto ročníku konference jsou současné trendy v oblastech managementu a ekonomiky v digitální éře. Konference DOKBAT 2019 nabízí účastníkům skvělou příležitost k prezentování příspěvků, sdílení znalostí a zkušeností z oblastí managementu, marketingu, financí, ekonomie, podnikové ekonomiky, průmyslového inženýrství, logistiky, informačních systémů, veřejné správy a neziskového sektoru. Všechny přijaté… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Projektování bezpečnostních systémů

Projektování bezpečnostních systémů

Projektování bezpečnostních systémů představuje soubor tvůrčích technických činností spojených především s problematikou návrhu, zpracování projektové dokumentace a instalace systémů, jejichž stěžejním přínosem je zvýšení bezpečnosti zařízení, prostor, objektů, oblastí nebo aglomerací. Vzhledem k poměrně široké oblasti typů a s tím spojených možností nasazení bezpečnostních systémů (např. je možné hovořit o… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Introduction to Electromagnetic Compatibility for Electronic Engineers

Introduction to Electromagnetic Compatibility for Electronic Engineers

Během své akademické a inženýrské kariéry v oblasti elektroniky a elektromagnetické kompatibility se autor této knihy setkal s podobnými a často se opakujícími problémy, stejně jako s otázkami studentů a designérů obvodů. Proto se rozhodl připravit tento krátký text jako vodítko pro zájemce o elektromagnetickou kompatibilitu, zahrnující problematiku od návrhu… Dozvědět se více »»

Marketing… is a creative science

Publikace je výsledkem snahy autorky představit koncepčně jednotné marketingové téma a jeho kreativitu spolu s výsledky některých jejích vlastních výzkumných šetření nebo marketingových pravidel. Je určena odborníkům se zájmem o problematiku marketingu a jeho pravidel s důrazem na efektivitu a kreativitu. Snahou autora je představit marketing nejen jako analytickou vědu,… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Vysokoškolský učitel

Vysokoškolský učitel

Tato publikace přináší poznatky k tématu, jemuž se v celosvětovém měřítku věnuje málo výzkumné pozornosti. Jedná se přitom o téma, které se dotýká široké komunity výzkumníků – ve většině případů totiž na základě své vědecké práce předávají zkušenosti nové generaci studentů prostřednictvím výuky na vysoké škole. Vysokoškolský učitel působí v… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Fórum mladých výzkumníků VII.

Fórum mladých výzkumníků VII.

Ve sborníku najdete celkem sedm textů se zaměřením na osobnost učitele, učitelskou profesi a podmínky profesního růstu učitelů. Zastoupeny jsou i texty orientované na dítě, žáka, adolescenta, a to v různých výchovně-vzdělávacích kontextech. Jedinečnou tematickou oblastí jsou texty s didaktickým zaměřením z oblasti sociální pedagogiky a specifika komunikace mezi učitelem… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Gumference 2019

Gumference 2019

Hlavním cílem konference Gumference 2019 bylo představení nejnovějšího vývoje v oblasti pryžových výrobků a také komplexní informace o materiálu v rané fázi vývoje před tím, než budou vyrobeny gumové výrobky nebo dokonce před dokončením vzorů.

Obálka knihy Sborník řešených témat pro podporu matematické gramotnosti v rámci projektu IKAP

Sborník řešených témat pro podporu matematické gramotnosti v rámci projektu IKAP

Matematická gramotnost a její posilování u žáků zlínského kraje byly jedním z hlavních témat projektu OPVVV Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (IKAP). V rámci klíčové aktivity zaměřené na matematickou gramotnost byly realizovány mimo jiné i vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky vyučující matematiku na 2. stupni… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Průvodce pro studenty se specifickými potřebami na UTB, aneb, Na co mám nárok při studiu

Průvodce pro studenty se specifickými potřebami na UTB, aneb, Na co mám nárok při studiu

Tato metodická příručka vznikla ve spolupráci se zaměstnanci Centra pro studenty se specifickými potřebami na UTB (dále jen „Centrum“) a plynule navazuje na Metodickou příručku pro studenty UTB aneb máme spolužáka se specifickými potřebami. Nabídne nejen základní vhled do problematiky studia studentů se specifickými potřebami na veřejných vysokých školách, ale… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Metodická příručka pro studenty UTB, aneb, Máme spolužáka se specifickými potřebami

Metodická příručka pro studenty UTB, aneb, Máme spolužáka se specifickými potřebami

Tato publikace je věnována problematice studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, jimž jsou poskytovány rozličné služby, a přibližuje tak řešení situací, do kterých se může student v průběhu svých studií dostat. Cílem metodiky je seznámení se základní problematikou a rozšíření povědomí o službách, jež jsou poskytovány… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Baťa na všech kontinentech

Baťa na všech kontinentech

Kniha zaujme hned na první pohled unikátní vazbou se speciální reliéfní ražbou. V tomto případě však rčení „nesuď knihu podle obalu“ neplatí. Publikace je nejen graficky skvěle zpracovaná, ale má co nabídnout i obsahově. Je totiž nabitá ověřenými a mnohdy dosud neznámými fakty. Předkládá čtenáři ucelený přehled toho nejdůležitějšího z… Dozvědět se více »»