Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství

Tato skripta jsou zpracována s cílem strukturovat učební látku předmětu Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství, podněcovat studenta k samostatnému, průběžnému a soustavnému studiu a vést jej k osvojení žádoucích znalostí a kompetencí v oblasti výchovné a edukační činnosti v rámci ošetřovatelského procesu. Nedílnou součástí studijní opory je doporučená literatura,… Dozvědět se více »»

Fórum mladých výzkumníků IV.

Publikace, která vznikla jako výstup projektu specifického vysokoškolského výzkumu IGA na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na projektech IGA se kromě pedagogů podílejí studenti magisterských a doktorských studijních programů v oblasti pedagogiky, a ti jsou také autory předložených textů. Fakulta humanitních studií tak mladým, začínajícím výzkumníkům dává… Dozvědět se více »»