Obálka knihy Risk management in the segment of SMEs in V4 countries

Podrobnosti o publikaci:

(Significant Theoretical and Methodological Aspects)
978-80-7454-859-8
140
2019
anglický
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Publikace je věnována rizikovému managementu malých a středních podniků států Visegrádské čtyřky. Hlavním cílem publikace bylo definovat teoretické a metodické aspekty v oblasti řízení rizik a kvantifikovat jejich dopad na proces řízení rizik v podnikové oblasti.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Risk management in the segment of SMEs in V4 countries (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

Ing. Zuzana Virglerová, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Podobné publikace