Obálka Nuclear, radiological and chemical weapons, radiation and chemical accidents

Nuclear, radiological and chemical weapons, radiation and chemical accidents

The monograph is intended both for the general public and especially for the needs of students of the study programme entitled Population Protection. It can also be used for the needs of other university students as a supplementary textbook. Where appropriate, it can also be used for educating members of individual… Dozvědět se více »»

Obálka Jaderné, radiologické a chemické zbraně, radiační a chemické havárie

Jaderné, radiologické a chemické zbraně, radiační a chemické havárie

Monografie je určena jak široké veřejnosti, tak především pro potřebu studentů studijního programu Ochrana obyvatelstva. Jako doplňkový studijní materiál je využitelná i pro potřeby jiných vysokoškolských studentů. Případně může být využita ke vzdělávání příslušníků jednotlivých základních i ostatních složek Integrovaného záchranného systému ČR. Vedle odborného popisu historie vývoje a použití jaderných, radiologických zbraní,… Dozvědět se více »»

Obálka Krizové řízení a řešení krizových situací 2021

Krizové řízení a řešení krizových situací 2021

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení.

Obálka Krizové řízení a řešení krizových situací 2020

Krizové řízení a řešení krizových situací 2020

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení.

Obálka Nové hrozby CBRN

Nové hrozby CBRN

Jedná se o sborník seminárních prací sloužící jako studijní opora k předmětu „Nové hrozby CBRN“. Tento sborník vznikl na základě seminárních prací studentů 2. ročníku navazujícího magisterského studia Bezpečnost společnosti specializace Ochrana obyvatelstva na Fakultě logistiky a krizového řízení zadaných vyučujícím prof. Ing. Dušanem Vičarem, CSc. Materiál obsahuje vybrané údaje údaje k historickým událostem jako… Dozvědět se více »»

Economic and social aspects of food security

The book provides expert information on food security, focusing on its economic and social aspects on a global and national scale. It reflects the current situation of food self-sufficiency, food safety, economic accessibility within the EU and the Czech Republic. The book is intended for experts interested in food security issues… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Základy ochrany obyvatelstva v České republice

Základy ochrany obyvatelstva v České republice

Odborná kniha poskytuje základní informace z oblasti ochrany obyvatelstva v České republice včetně aktuální bezpečnostních hrozeb, koncepcí, názorů a procedur na základě soudobých vědeckých poznatků. Je určena nejen studentům a akademickým pracovníkům Fakulty logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), ale i studentům a akademickým pracovníkům jiných fakult UTB, a také všem odborníkům, kteří… Dozvědět se více »»

Design of material transport on the base of logistics