Obálka Industry 4.0 and circular economy

Industry 4.0 and circular economy

Hlavním cílem učebnice je vysvětlit základní funkci a výhody cirkulární ekonomiky studentům a prohloubit jejich znalost výhod, výzev a hrozeb, které přináší čtvrtá průmyslová revoluce (Průmysl 4.0). Kniha Průmysl 4.0 a cirkulární ekonomika byla napsána s cílem nabídnout aktuální informace slovenským a českým studentům, zejména studentům Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Materiálovotechnologické fakulty, Univerzity sv. Cyrila a Metoda… Dozvědět se více »»

Obálka Základy účetního výkaznictví 2022

Základy účetního výkaznictví

Učební text je zaměřen na základní systematické a přehledné vysvětlení jednotlivých položek účetního výkazu Rozvaha a jejich promítnutí do účetnictví. Větší důraz je kladen na obsahovou stránku účetnictví, na to, jakého cíle a jakými nástroji má být při zobrazení předmětu účetnictví dosaženo a méně již na to, jakým způsobem (použitím jaké účtové osnovy, jakých… Dozvědět se více »»

Obálka Základy účetního výkaznictví

Základy účetního výkaznictví

Učební text je zaměřen na základní systematické a přehledné vysvětlení jednotlivých položek účetního výkazu Rozvaha a jejich promítnutí do účetnictví. Větší důraz je kladen na obsahovou stránku účetnictví, na to, jakého cíle a jakými nástroji má být při zobrazení předmětu účetnictví dosaženo a méně již na to, jakým způsobem (použitím jaké účtové osnovy, jakých… Dozvědět se více »»

obálka Management of Municipal Waste in the EU Member States

Management of municipal waste in the EU member states

The publication provides an overview of the legal and institutional framework of waste management in the European Union and its Member States and presents an analysis and evaluation of individual aspects of such management and its phases. Although it mainly deals with solid municipal waste, it also provides broader perspectives… Dozvědět se více »»

Obálka knihy DOKBAT 2021

DOKBAT 2021

Konference DOKBAT 2019 nabízí účastníkům skvělou příležitost k prezentování příspěvků, sdílení znalostí a zkušeností z oblastí managementu, marketingu, financí, ekonomie, podnikové ekonomiky, průmyslového inženýrství, logistiky, informačních systémů, veřejné správy a neziskového sektoru. Všechny přijaté příspěvky jsou publikovány ve sborníku konference, který byl indexován v databázi Web of Science Core Collection.

Obálka knihy Risk management in the segment of SMEs in V4 countries

Risk management in the segment of SMEs in V4 countries

Publikace je věnována rizikovému managementu malých a středních podniků států Visegrádské čtyřky. Hlavním cílem publikace bylo definovat teoretické a metodické aspekty v oblasti řízení rizik a kvantifikovat jejich dopad na proces řízení rizik v podnikové oblasti.

Obálka knihy Towards smart cluster policies in V4 countries

Towards smart cluster policies in V4 countries

Cílem této knihy představit obecné principy klastrové politiky, seznámit s její definicí, typy a důvody pro inteligentní klastrovou politiku. Na základě literární rešerše a odborných znalostí autorů jsou definovány principy politiky Smart Cluster a vytvořen model politiky Smart Cluster. Model je navržen ve formě zobrazení tří nejdůležitějších aspektů klastrových politik (časové, výkonné a tematické aspekty)… Dozvědět se více »»

Obálka knihy DOKBAT 2020

DOKBAT 2020

Hlavním tématem tohoto ročníku konference jsou současné trendy v oblastech managementu a ekonomiky v digitální éře. Konference je otevřená všem studentům magisterských a doktorských studijních programů a nabízí účastníkům skvělou příležitost k prezentování příspěvků, sdílení znalostí a zkušeností z oblastí managementu, marketingu, financí, ekonomie, podnikové ekonomiky, průmyslového inženýrství, logistiky, informačních systémů, veřejné správy a neziskového sektoru.

Obálka knihy DOKBAT 2019

DOKBAT 2019

Hlavním tématem tohoto ročníku konference jsou současné trendy v oblastech managementu a ekonomiky v digitální éře. Konference DOKBAT 2019 nabízí účastníkům skvělou příležitost k prezentování příspěvků, sdílení znalostí a zkušeností z oblastí managementu, marketingu, financí, ekonomie, podnikové ekonomiky, průmyslového inženýrství, logistiky, informačních systémů, veřejné správy a neziskového sektoru. Všechny přijaté příspěvky jsou publikovány ve sborníku konference, který… Dozvědět se více »»

Chování nákladů ve výrobních firmách z pohledu jejich variability

Tato publikace se snaží vyplnit mezeru v ustálené oblasti manažerského účetnictví a nákladového řízení v České republice. Tato kniha navazuje na teoretické poznatky, které se formovaly v uplynulých dvou desetiletích především v zahraniční literatuře a největší dynamika jejich rozvoje byla zaznamenána v posledních deseti letech. Je potřeba zdůraznit, že se jedná o problematiku, která z tohoto pohledu chování nákladů… Dozvědět se více »»

Design management ve firmách v České republice

Publikace se zabývá samotným design managementem a jeho vlivem na firmu nejen ve vztahu k marketingu. Cílem publikace je poskytnout ucelený pohled na design management a zhodnocení přístupu k designu ve firmách v ČR.

Významné atributy podnikatelské orientace v segmentu malých a středních podniků

Monografie je vzhledem ke svému zaměření určena jednak pro vzdělávací aktivity na vysokých školách v České republice a zároveň může sloužit odborné veřejnosti pro rozšíření a prohloubení poznatků o podnikatelském prostředí malých a středních podniků.