Obálka knihy Projektování bezpečnostních systémů

Projektování bezpečnostních systémů

Projektování bezpečnostních systémů představuje soubor tvůrčích technických činností spojených především s problematikou návrhu, zpracování projektové dokumentace a instalace systémů, jejichž stěžejním přínosem je zvýšení bezpečnosti zařízení, prostor, objektů, oblastí nebo aglomerací. Vzhledem k poměrně široké oblasti typů a s tím spojených možností nasazení bezpečnostních systémů (např. je možné hovořit o… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Introduction to Electromagnetic Compatibility for Electronic Engineers

Introduction to Electromagnetic Compatibility for Electronic Engineers

Během své akademické a inženýrské kariéry v oblasti elektroniky a elektromagnetické kompatibility se autor této knihy setkal s podobnými a často se opakujícími problémy, stejně jako s otázkami studentů a designérů obvodů. Proto se rozhodl připravit tento krátký text jako vodítko pro zájemce o elektromagnetickou kompatibilitu, zahrnující problematiku od návrhu… Dozvědět se více »»

Design of control information systems

The textbook deals with the architecture design of complex and combined control information systems integrating digital and analog systems for industry. Cyber-Physical Systems (CPS), which are a key part of the text, deal with mechanisms that are controlled or monitored by computer algorithms integrated into the cyber network and its… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Systems Engineering

Systems Engineering – Formal Modelling Methods

Systems are increasingly dependent on software components. The complexity of systems with embedded software has increased rapidly. Maintaining reliability in software-intensive systems is very difficult. Every Software engineering methodology is based on a recommended development process proceeding through several phases: Analysis, Specification, Design, Coding, Unit Testing, Integration and System Testing,… Dozvědět se více »»