Fakulta informatiky

Edice Inženýrská informatika

 • doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. — Děkan Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně, Ústav bezpečnostního inženýrství
 • PhDr. Ondřej Fabián — Knihovna UTB ve Zlíně
 • doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D — Proděkan pro bakalářské a magisterské studium, Ústav řízení procesů
 • doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D. — Proděkan pro tvůrčí čínnosti a doktorské studium FAI UTB ve Zlíně, Ústav informatiky a umělé inteligence
 • prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. — Ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence
 • doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc. — Ředitel Ústavu elektroniky a měření
 • Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D. — Ředitel Ústavu počítačových a komunikačních systémů
 • prof. Ing. Roman Prokop, CSc. — Ředitel Ústavu matematiky
 • prof. Ing. Petr Sáha, CSc. — Prorektor pro tvůrčí činnosti UTB ve Zlíně
 • prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc — Proděkan pro spolupráci s praxí FAI UTB ve Zlíně, Ředitel Ústavu automatizace a řídicí techniky
 • Ing. Jan Valouch, Ph.D. — Ředitel Ústavu bezpečnostního inženýrství
 • doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D. — Proděkan pro bakalářské a magisterské studium, Ústav řízení procesů

Přehled publikací vydaných v edici

ZOBRAZIT PUBLIKACE Z EDICE INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

27. 6. 2022–5. 9. 2022 = zavřeno

Děkujeme vám za pochopení.