Knihovní a ediční rada UTB ve Zlíně

Knihovní a ediční rada UTB je poradním orgánem rektora UTB, který projednává ediční plán organizační jednotky předkládaný edičními referenty. Knihovní a ediční rada předkládá ediční plán ke schválení rektorovi.

 • PhDr. Ondřej Fabián — ředitel Knihovny UTB
 • prof. Ing. Petr Sáha, CSc. — prorektor pro tvůrčí činnosti
 • Ing. Lubomír Beníček, Ph.D. — prorektor pro pedagogickou činnost
 • doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. — prorektorka pro vnitřní a vnější vztahy
 • doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. — proděkan FT
 • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. — proděkan FAME
 • doc. Ing. Martina Juříková, Ph.D. — proděkanka FMK
 • doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D. — proděkan FAI
 • doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. — proděkanka FHS
 • Ing. Pavel Taraba, Ph.D. — proděkan FLKŘ
 • Mgr. Pavel Holík — vedoucí Nakladatelství UTB

TISK A VAZBA DIPLOMKY V NAKLADATELSTVÍ UTB

JSME TU PRO VÁS I V LÉTĚ!

Proc vázat vaši práci u nás? Umíme to on-line, bezkontaktně, rychle a za super ceny, navíc vám dokážeme i poradit.
Ušetříte peníze a vyhnete se zbytečnému nervování.

Nezapomínáme ani na ty, kteří nás budou potřebovat v létě. Mrkněte se na náš provoz během letních prázdnin.

Objednejte si vazbu (desky), tisk a CD pro svou závěrečnou práci jednoduše on-line.

CHCI SI OBJEDNAT TISK A VAZBU SVÉ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ON-LINE