Knihovní a ediční rada UTB ve Zlíně

Knihovní a ediční rada UTB je poradním orgánem rektora UTB, který projednává ediční plán organizační jednotky předkládaný edičními referenty. Knihovní a ediční rada předkládá ediční plán ke schválení rektorovi.

  • PhDr. Ondřej Fabián — ředitel Knihovny UTB
  • prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. — prorektor pro tvůrčí činnosti
  • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková — prorektorka pro pedagogickou činnost
  • doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. — prorektor pro sociální záležitosti
  • doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. — proděkan FT
  • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. — proděkan FAME
  • Ing. Martina Juříková, Ph.D. — proděkan FMK
  • doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D. — proděkan FAI
  • doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. — proděkan FHS