Knihovní a ediční rada UTB ve Zlíně

Knihovní a ediční rada UTB je poradním orgánem rektora UTB, který projednává ediční plán organizační jednotky předkládaný edičními referenty. Knihovní a ediční rada předkládá ediční plán ke schválení rektorovi.

 • PhDr. Ondřej Fabián — ředitel Knihovny UTB
 • prof. Ing. Petr Sáha, CSc. — prorektor pro tvůrčí činnosti
 • Ing. Lubomír Beníček, Ph.D. — prorektor pro pedagogickou činnost
 • doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. — prorektorka pro vnitřní a vnější vztahy
 • doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. — proděkan FT
 • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. — proděkan FAME
 • Mgr. Silvie Stanická, Ph.D. — proděkanka FMK
 • doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D. — proděkan FAI
 • Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D. — proděkanka FHS
 • Ing. Pavel Taraba, Ph.D. — proděkan FLKŘ
 • Mgr. Pavel Holík — vedoucí Nakladatelství UTB

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA ☀️

21. 6. až 23. 6. = zavřeno
3. 7. až 1. 9. = zavřeno

Omlouváme se za vzniklé komplikace, děkujeme vám za pochopení a přejeme vám pěkné léto.