Platba a převzetí hotové práce

Platbu proveďte převodem na náš bankovní účet a uveďte správný variabilní symbol. Nezapomeňte prosím uvést specifický symbol, který vám zašleme s pokyny pro platbu na váš e-mail. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno majitele účtu (vše nám pomůže identifikovat platbu). Čím rychleji nám na náš e-mail nakladatelstvi@utb.cz pošlete potvrzení o platbě (potvrzení o platbě z vaší banky, kopie nebo printscreen zadaného platebního příkazu), tím dříve na vaší objednávce začneme pracovat.

  • číslo bankovního účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 85002
  • specifický symbol: obdržíte e-mailem při potvrzení objednávky
  • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení majitele účtu
    • IBAN: CZ7501000000271925270277
    • SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

PŘEVZETÍ HOTOVÉ PRÁCE

Až bude vše hotovo a práce bude zkompletovaná, pošleme vám e-mail a SMS zprávu. Práci vám předáme podle toho, jaký způsob vyzvednutí/převzetí jste si vybrali při objednávce tisku.

  • Osobní vyzvednutí: jakmile obdržíte e-mail a SMS zprávu, práci si můžete vyzvednout v budově U13, dveře č. 166 (vestibul, za šatnou) od pondělí do pátek v čase 8.00–11.30, 12.30–15.00.
  • Zaslání práce na ústav: pokud to vaše fakulta umožňuje a pokud jste si tuto možnost vybrali, zašleme hotovou práci přímo na váš ústav (pozor: FAME tuto variantu neumožňuje).