Výroba placek a vizitek

Výroba univerzitních vizitek

Originál vyplněného požadavku pošlete interní poštou Mgr. Pavlu Holíkovi a sken tohoto požadavku e-mailem na adresu nakladatelství@utb.cz. Náhled na vizitku vám bude zaslán ke korektuře a po jejím schválení vyrobíme požadovaný počet vizitek. Z důvodu započítání grafické úpravy je výhodnější objednávka většího počtu vizitek. Vizitky vyrábíme pouze v sérii po 50 ks: 50 ks, 100 ks, 150 ks, atd.

Oboustranné vizitky z technických důvodů nevyrábíme.

Ceník: Ceník výroby univerzitních vizitek (.pdf, 96 kB)
Ke stažení: Formulář na výrobu vizitek (.pdf, 395 kB)

Výroba buttonů

Vyrábíme buttony o velikostech 32 mm, 44 mm, 56 mm a 65 mm. Buttony od velikosti 44 mm můžou mít formu připínacího špendlíku, magnetu, případně klíčenky s otvírákem. Umožňujeme výrobu jak při dodání vlastního grafického návrhu, tak dodání vytištěných podkladů.

Návrh musí být navržen formou kružnice o velikostech:

  • 43 mm — pro button 32 mm,
  • 54 mm — pro buttony 44 mm,
  • 66 mm — pro button 56 mm,
  • 75 mm — pro button 65 mm.

V grafickém návrhu je nutno také počítat s neviditelnou kružnicí o velikosti požadovaného buttonu. Barevný podklad by měl být přes celou plochu — tudíž ohraničený větší kružnicí a samotný návrh by se neměl přibližovat k pomyslné neviditelné kružnici více jak 2 mm.

Ceník: