Správná volba pro vaši odbornou literaturu

Našim cílem je zprostředkovávat výsledky vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti na UTB ve Zlíně, dbát o kvalitu, úroveň a věrohodnost akademických publikací, zajistit jejich distribuci a posilovat prestiž univerzity vůči odborné veřejnosti.

To nejzajímavější z našeho nakladatelství

OTEVÍRACÍ DOBA V LEDNU A ÚNORU

3. 1. 2022–31. 1. 2022 = otevřeno pondělí až čtvrtek 8.30–11.30, 12.30–15.00
7. 2. 2022–11. 2. 2022 = zavřeno

Děkujeme vám za pochopení.