Správná volba pro vaši odbornou literaturu

Našim cílem je zprostředkovávat výsledky vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti na UTB ve Zlíně, dbát o kvalitu, úroveň a věrohodnost akademických publikací, zajistit jejich distribuci a posilovat prestiž univerzity vůči odborné veřejnosti.

Co v nakladatelství zajišťujeme?

Kompletní podporu pro autory publikací:

 • konzultace – definice vazby publikace (rozměr, zpracování, použitý materiál),
 • grafické zpracování – sladění požadavků autora s reálnými možnostmi současné grafiky,
 • technická specifikace tisku – druh papíru, gramáž, náklad a rozsah.

Realizaci poptávkového řízení:

 • grafické zpracování
 • sazba
 • tisk

Spolupráci napříč univerzitou:

 • spolupráce s edičními referenty organizačních jednotek UTB,
 • poskytování součinnosti ve vydavatelských činnostech organizačních jednotek UTB,
 • spolupráce s pracovníky celouniverzitních pracovišť při tvorbě tiskovin a publikací,
 • spolupráce s KER UTB.

A mnoho dalšího:

 • návrh cenové tvorby publikací určených k prodeji, zajištění jejich prodeje prostřednictvím univerzitní prodejny odborné literatury nebo externích prodejců,
 • spolupráci s Národními agenturami ISBN a ISSN, správa čísel ISBN a ISSN, plnění povinností vyplývajících ze zákona o vydávání neperiodického tisku a periodického tisku, evidence a správa archivního výtisku vydaných publikací,
 • propagaci a poskytování informací o vydavatelských činnostech UTB, např. formou webové a intranetové prezentace, účastí na veletrzích a jiných odborných akcích,
 • sledování trendů vydavatelských činností v rámci ČR i zahraničí a navrhování souvisejících opatření pro řízení vydavatelských činností na UTB,
 • spolupráci s odbornými databázemi v oblasti indexace odborných publikací.