Obálka knihy Krizové řízení a řešení krizových situací 2019

Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-875-8
269
2019
český
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Krizové řízení a řešení krizových situací 2019 (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)