Obálka knihy Metodická příručka pro studenty UTB, aneb, Máme spolužáka se specifickými potřebami

Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-896-3
144
2020
český
elektronicky, brožováno
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
Kniha je dostupná také v Knihovně UTB ve Zlíně.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Tato publikace je věnována problematice studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, jimž jsou poskytovány rozličné služby, a přibližuje tak řešení situací, do kterých se může student v průběhu svých studií dostat. Cílem metodiky je seznámení se základní problematikou a rozšíření povědomí o službách, jež jsou poskytovány pod Akademickou poradnou, jejichž součástí se mohou stát i studenti jako budoucí profesionálové a rozšířit tak řady poskytovatelů těchto služeb s respektováním zásad individualizovaného a rovného přístupu na vysoké škole.

O autorech

Doplňující informace o autorech:

Mgr. Magdalena Hanková, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Mgr. Jana Kasáčková, Ph.D.

Podobné publikace