Edice

Těší nás, že uvažujete o spolupráci s Nakladatelstvím UTB ve Zlíně.

Pro podporu vydavatelské činnosti na UTB jsou zřízeny edice odborných publikací.
PŘEHLED FAKULTNÍCH EDIC A JEJICH VĚDECKÝCH RAD

Vedením edičních plánů a komunikací s nakladatelstvím a autory je pověřen ediční referent.
PŘEHLED EDIČNÍCH REFERENTŮ JEDNOTLIVÝCH FAKULT

Kniha Baťa létá z Otrokovic

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

27. 6. 2022–5. 9. 2022 = zavřeno

Děkujeme vám za pochopení.