Edice

Těší nás, že uvažujete o spolupráci s Nakladatelstvím UTB ve Zlíně.

Pro podporu vydavatelské činnosti na UTB jsou zřízeny edice odborných publikací.
 PŘEHLED FAKULTNÍCH EDIC A JEJICH VĚDECKÝCH RAD

Vedením edičních plánů a komunikací s nakladatelstvím a autory je pověřen ediční referent.
 PŘEHLED EDIČNÍCH REFERENTŮ JEDNOTLIVÝCH FAKULT

Kniha Baťa létá z Otrokovic