Edice

Těší nás, že uvažujete o spolupráci s Nakladatelstvím UTB ve Zlíně.

Pro podporu vydavatelské činnosti na UTB jsou zřízeny edice odborných publikací.
PŘEHLED FAKULTNÍCH EDIC A JEJICH VĚDECKÝCH RAD

S cílem usnadnit akademickým pracovníkům zveřejnit výsledky vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti je vydáván ediční plán.
SEZNAM EDIČNÍCH PLÁNŮ PODLE FAKULT

Vedením edičních plánů a komunikací s nakladatelstvím a autory je pověřen ediční referent.
PŘEHLED EDIČNÍCH REFERENTŮ JEDNOTLIVÝCH FAKULT