Tisk a vazba závěrečných prací

Proč vázat vaši práci u nás? Jsme rychlí, levní a navíc vám dokážeme také poradit. Šetříme vaše peníze i zbytečné nervování.

Z důvodu účasti na školení nebudeme poskytovat tiskové služby ani žádné druhy vazeb v období od
20. 1. 2020 do 22. 1. 2020.
Děkujeme za pochopení.

Otevírací doba na příjem zakázek

(budova U13, Knihovna UTB, 4. patro, prodejna knihovny)
Úterý: 13.00–16.00
Pátek: 12.00–15.00

e-mail: prodejna@utb.cz
telefon: +420 57 603 8132

Otevírací doba vazby BP/DP

(budova U13, vestibul, dveře č. 166 (za šatnou))

Pondělí–pátek: 8.30–11.30, 12.30–15.00

e-mail: tisk@nakladatelstvi.utb.cz
telefon: +420 57 603 2044

Tisk a vazba bakalářských a diplomových prací

Výroba desek závěrečných prací běžně trvá 3 pracovní dny (jedná se o vyzlacení desek, vazba a tisk práce je již na počkání). Je možné si také zadat expresní vyhotovení do dvou hodin (100% příplatek), do 1 dne (50% příplatek) a do 2 dnů (25% příplatek). Vaše objednávka bude zpracována ihned po jejím zaplacení. Nezaplacené objednávky nejsou realizovány.

Objednávku můžete zadat přes náš elektronický formulář, pomocí kterého snadno vyplníte informace k tisku/vazbě vaší práce.

Ceník pro rok 2020

Ceník: Ceník vazby a tisku závěrečných prací (.pdf, 450 kB)

I v letošním roce nabízíme vyzlacení a vazbu jednoho kusu BP/DP jíž za 300 Kč s DPH včetně vyzlacení hřbetu. Cena platí při objednání dvou vazeb. Cena se také vztahuje na objednání jedné zlacené vazby v pevných deskách a jedné zlacené kroužkové vazby.

Postup objednání tisku a vazby závěrečných prací

1. Objednání desek

Objednávku desek můžete provést dvěma způsoby:

 • elektronicky přes náš elektronický formulář
 • osobně v prodejně skript (4. patro Knihovny UTB, podle aktuální provozní doby)

2. Objednání tisku a vazby

Varianta 1: student požaduje tisk, vazbu, vypálení CD

 • dostaví se do 4. patra knihovny UTB do prodejny skript
 • s sebou: originál zadání a prohlášení, práci na USB ve formátu PDF/A (FHS také formát WORD)
 • doplácí se počet vytištěných stran

Varianta 2: vlastní tisk, student požaduje pouze vazbu a vypálení CD

 • dostaví se do nakladatelství UTB — místnost č. 166 (pondělí až pátek: 8.30–11.30, 12.30–15.00)
 • s sebou: originál zadání a prohlášení, práci na USB ve formátu PDF/A (FHS také formát WORD)

3. Vyzvednutí hotové práce

 • student obdrží SMS zprávu o vyhotovení bakalářské nebo diplomové práce
 • dostaví se do nakladatelství UTB — místnost č. 166 (pondělí až pátek: 8.30–11.30, 12.30–15.00)

4. Důležité informace k platbě

 • platbu lze provést hotově v prodejně skript, případně převodem na univerzitní účet s uvedením variabilního symbolu a jménem plátce, ve zprávě pro příjemce (z důvodu identifikace platícího) viz níže:
 • číslo účtu 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 85002
 • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení autora práce

Výroba a tisk disertačních a habilitačních prací

Důležité informace pro zadání výroby disertační a habilitační práce

V disertační a habilitační práci nesmí být uvedeno ISBN a ani jeho jakákoliv podoba, dále pak „Vydala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně“. Proto prosím u vašich prací ze šablony umažte tiráž (poslední strana) a všechny předepsané ISBN. Děkujeme za neuvádění těchto informaci. U tezí těchto prací vše zůstává.

Obálka

 • Naše nakladatelství se podílelo na tvorbě obálky, a proto není nutné přikládat přesný vzhled a formát obálky, práce.

Výroba

 • Všechny data práce je nutné zaslat e-mailem na adresu nakladatelství@utb.cz
 • Konečnou schválenou verzi práce určenou pro tisk ve formátu PDF. Prosíme nijak neupravovat do podoby formátu A5 či B5. Bude upraveno před tiskem.
 • Vypsané barevné např. 6; 12–25; 80–122. To jen v případě, že zadavatel chce barevně tisknout jen výběr barevných stran barevně a ostatní barevné strany černobíle. Zde platí vyšší cena za tisk barevné strany, viz níže.
 • V případě neuvedení seznamu barevných stran, bude považováno za to, že zadavatel chce, vše co je barevné tisknout barevně.
 • V případě, že zadavatel chce tisknout práci černobíle, je nutné toto uvést v zadávacím emailu.
 • Je nutné uvést počet kusů k výrobě.

Ceník za tisk a vazbu

 • Černobílá stránka — 1,30 Kč s DPH.
 • Barevná stránka — 8 Kč s DPH při tisku všech barevných stran barevně.
 • Barevná stránka — 9,80 Kč s DPH při tisku z výběru barevných stran barevně.
 • Obálka včetně vazby cca 70 Kč s DPH (cena je závislá na počtu objednaných kusů).
 • Celková cena k úhradě, případně převodní údaje, budou zaslány na email zadavatele.

Předání hotové zakázky

 • Zakázka bude připravena k vyzvednutí do 3–5 pracovních dnů po zadání a zaplacení. Hotovou zakázku je možné vyzvednout osobně v budově U13.
 • V případě potřeby je možné hotové práce doručit zodpovědným pracovníkům jednotlivých fakult.

Úhrada platby za zakázku

 • Platbu lze provést hotově v prodejně skript nebo v místnosti č. 166, případně také převodem na univerzitní účet s uvedením variabilního symbolu a jménem plátce, ve zprávě pro příjemce (z důvodu identifikace platícího) viz níže:
 • Číslo účtu 27-1925270277/0100
 • Variabilní symbol: 85002
 • Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení

Pevná a kroužková vazba, termovazba, CD

Pevná vazba

Barvy desek pro pevnou vazbu: černá, zelená, modrá a bordó

Černá vázba

Modrá vázba

Zelená vazba

Kroužková vazba

Nabízíme vám zlacenou kroužkovou vazbu i obyčejnou kroužkovou vazbu. Zlacená kroužková vazba je započítávána jako druhá práce při uplatnění slevy. Ukázky vzorových prací jsou k nahlédnutí v prodejně skript.

Ceník: Ceník kroužkové vazby a termovazby (.pdf, 439 kB)

Barvy desek pro kroužkovou vazbu (karton imitace kůže)černá, hnědá, modrá, červená, zelená

Černá kroužková vazba

Hnědá kroužková vazba

Modrá kroužková vazba

Červená kroužková vazba

Zelená kroužková vazba

Kroužková vazba

Termovazba

Vazba s tavným lepidlem do desek, obyčejná termovazba bez pozlacení

Termovazba

CD

Ukázka hotových CD