Podrobnosti o publikaci:

Talent and idea cultivation: university based entrepreneurship environment and talent development in Scandinavia
978-80-7454-695-2
147
2017
anglický
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Odborná práce sledující podnikatelské prostředí a rozvoj talentu na půdě univerzity založená na primárním výzkumu provedeném na zahraničních i českých institucích.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Cultivate (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

Mgr. Kristýna Kovářová

Mgr. Kateřina Šimčíková

 

Podobné publikace