Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl 1918—1992

Výzkumný projekt se složitým titulem Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl 1918–1992 je pokusem o sondu do vrstevnaté problematiky průmyslového designu technických oborů během existence Československa. Tedy těch, v nichž designér ve vývojovém procesu na rozdíl od designu nábytku, skla, keramiky či textilu nutně musí spolupracovat s konstruktérem. Obě části návrhářského procesu (řekněme… Dozvědět se více »»

Mladí lidé a hmotné produkty

Monografie „Mladí lidé a hmotné produkty : Spotřebitelské preference“ přináší dílčí výsledky dlouhodobého kvantitativního výzkumu, který má za cíl zjistit preference obyvatel České republiky v oblasti několika okruhů entit. Tyto okruhy se v principu týkají nákupního chování na trzích zboží a služeb (hmotné produkty a služby, o které se lidé zajímají, položky, které nakupují při běžném… Dozvědět se více »»

Sklo Zlín

obálka Hudba v obchodním prostředí

Hudba v obchodním prostředí

Hudba je v dnešní době pevnou součástí našich životů. Je lehce dostupná a díky tomu prakticky všudypřítomná. Mnozí lidé ji poslouchají cíleně, někteří dokonce i analyticky, tedy zajímá je, jak je konkrétní hudba nebo její nahrávka vytvořena. Na většinu z nás nicméně působí hlavně mimoděk, protože existuje nepřeberné množství příležitostí, kdy ji můžeme slyšet… Dozvědět se více »»

obálka Sklo v hlavní roli

Sklo v hlavní roli

Kniha Sklo v hlavní roli je souborem deseti rozhovorů s českými sklářskými výtvarníky, kteří aktivně působí v oblasti volné tvorby a nepřesáhli věk 35 let. Název naznačuje celistvé a úplné zaměření na zcela výjimečné výrazové médium, jímž sklo bezesporu je. Pro všechny do knihy zahrnuté sklářské výtvarníky je primárním a hlavním výrazovým prostředkem. Rozhovory obsažené v publikaci… Dozvědět se více »»

obálka Hranice lásky

Hranice lásky

Kniha vznikla v rámci disertační práce v ateliéru Reklamní fotografie Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením doc. Mgr. Ireny Armutidisové a konzultantky Mgr. Lucie Jarkovské, Ph.D. Tuto práci s názvem Hranice lásky: Trauma jako motivace k tvorbě. Fotografie jako terapie definuje sada výzkumných otázek: Je možné naučit se skrze umělecký experiment… Dozvědět se více »»

obálka Vidět architekturu - myslet architekturu

Vidět architekturu – myslet architekturu

Přes stoupající přítomnost fotografií architektury chybí v českém (i slovenském) prostředí platforma pro reflexi zakázkové fotografie architektury. Její vliv na obraz současné architektury je přitom klíčový, protože fotografie vzniklé z podnětu architekta jsou převažujícím a téměř jediným zdrojem vizuálního materiálu v prezentaci soudobé architektury. Obrazy, kterými je architektura re-prezentována, odráží způsoby, jakými o architektuře přemýšlíme. Protože… Dozvědět se více »»

obálka Rozum versus cit 2

Rozum versus cit 2

Kniha Rozum versus cit 2 — Zlínský průmyslový design 1959–1992 vznikla v rámci rozsáhlého společného projektu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Národního technického muzea v Praze ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně a mapuje design v technických disciplínách během existence Československa. Chronologicky bezprostředně navazuje na výstavu a katalog Rozum versus… Dozvědět se více »»

obálka Portrét krajiny

Portrét krajiny

Publikace Portrét krajiny shrnuje autorčinu tvorbu z posledních let věnovanou fotografii krajiny, jsou zde zachyceny snímky míst, ve kterých žije, krajiny, kterou důvěrně zná. Ve svých fotografiích se snaží reagovat ať už na reálné nebo atmosférické jevy, jež jsou v médiu fotografie konceptualizovány do podoby až abstraktního, geometrického tvaru nebo pouze pocitu…. Dozvědět se více »»

obálka Martin Surman

Martin Surman

Tato publikace se věnuje designérské tvorbě a pedagogické činnosti doc. MgA. Martina Surmana, ArtD. a současně aktivitám ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Publikace byla vydána při příležitosti 20. výročí založení ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jenž přímo navazuje na dlouholetou tradici… Dozvědět se více »»

obálka 20 let ateliéru Průmyslový design

20 let ateliéru Průmyslový design

Retrospektivní výstava prezentuje dvacetiletou činnost ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně od jeho založení v roce 1999 po současnost. Představuje vybrané práce pedagogů, kteří v ateliéru působili, absolventy ateliéru i současné studenty a doktorandy. Zaměřuje se na významné aktivity ateliéru, designérské projekty prezentované v České republice i v zahraničí a spolupráci s vybranými společnostmi.

obálka Vnímání hudby v televizní reklamě

Vnímání hudby v televizní reklamě

Ve většině míst je hudba jen pozadím. Vypadá to, že tvůrci reklamy obvykle vnímají situaci tak, že hudba prostě v reklamách musí být, bez ohledu na to, zda má nějaký vztah k ostatním složkám spotů, či nikoli. Na druhou stranu existuje mnoho příkladů záměrného zapojení hudby do konstrukce spotů, včetně případů, kdy… Dozvědět se více »»