Obálka knihy Projektování bezpečnostních systémů

Projektování bezpečnostních systémů

Projektování bezpečnostních systémů představuje soubor tvůrčích technických činností spojených především s problematikou návrhu, zpracování projektové dokumentace a instalace systémů, jejichž stěžejním přínosem je zvýšení bezpečnosti zařízení, prostor, objektů, oblastí nebo aglomerací. Vzhledem k poměrně široké oblasti typů a s tím spojených možností nasazení bezpečnostních systémů (např. je možné hovořit o… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Introduction to Electromagnetic Compatibility for Electronic Engineers

Introduction to Electromagnetic Compatibility for Electronic Engineers

Během své akademické a inženýrské kariéry v oblasti elektroniky a elektromagnetické kompatibility se autor této knihy setkal s podobnými a často se opakujícími problémy, stejně jako s otázkami studentů a designérů obvodů. Proto se rozhodl připravit tento krátký text jako vodítko pro zájemce o elektromagnetickou kompatibilitu, zahrnující problematiku od návrhu… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Sborník řešených témat pro podporu matematické gramotnosti v rámci projektu IKAP

Sborník řešených témat pro podporu matematické gramotnosti v rámci projektu IKAP

Matematická gramotnost a její posilování u žáků zlínského kraje byly jedním z hlavních témat projektu OPVVV Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (IKAP). V rámci klíčové aktivity zaměřené na matematickou gramotnost byly realizovány mimo jiné i vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky vyučující matematiku na 2. stupni… Dozvědět se více »»

Design of control information systems

The textbook deals with the architecture design of complex and combined control information systems integrating digital and analog systems for industry. Cyber-Physical Systems (CPS), which are a key part of the text, deal with mechanisms that are controlled or monitored by computer algorithms integrated into the cyber network and its… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Systems Engineering

Systems Engineering – Formal Modelling Methods

Systems are increasingly dependent on software components. The complexity of systems with embedded software has increased rapidly. Maintaining reliability in software-intensive systems is very difficult. Every Software engineering methodology is based on a recommended development process proceeding through several phases: Analysis, Specification, Design, Coding, Unit Testing, Integration and System Testing,… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Technické prostředky integrované automatizace

Technické prostředky integrované automatizace

Učební texty přináší souhrn podkladů pro studium technických prostředků automatizace a informatiky na vysokoškolské úrovni. Uvádí aktuální poznatky, popisy a nástin trendů předpokládaného rozvoje hlavních směrů techniky. Metodicky je rozpracována problematiky ve čtyřech základních částech: technika pro měření a snímání dat z nosičů, výpočetní technika, prvky pro ovládání toku energie,… Dozvědět se více »»

Matematický seminář

Učební text Matematický seminář je určen studentům prvního ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Přístupným způsobem poskytuje čtenáři elementární poznatky z oblasti lineární algebry a matematické analýzy. Čtenář se tak v přehledné a srozumitelné formě může seznámit se základy vysokoškolské matematiky… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Újma a škoda v ČR a SR

Újma, škoda v ČR a SR

Kniha se zabývá problematikou újmy, škody a odpovědnosti za škodu, včetně stanovení ušlého a hypotetického ušlého zisku pro Českou i Slovenskou republiku. V primární – teoretické části – se nachází aspekty tvorby odpovědnosti za škodu. Obsahuje analýzu celé soukromoprávní a veřejnoprávní oblasti, přitom se vyhýbá konkrétní kauzalitě a jsou i… Dozvědět se více »»