Podrobnosti o publikaci:

978-80-7678-100-9
44
2022
český
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

Sborník abstraktů z konference Den perioperační péče Zlín, konané dne 23. 9. 2022 ve Zlíně, je výsledkem spolupráce Ústavu zdravotnických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín. Tematické zaměření příspěvků je široké a zabývá se perioperační péčí, péčí o pacienta po operaci, diagnostikou v předoperačním období, sterilizací, ale též pooperačními komplikacemi.

Obsah publikace

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

PhDr. Anna Krátká, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)