Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-637-2
137
2016
český
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Kniha Design stories vznikla jako odezva na, v současné době, stále diskutovaná témata kreativní ekonomiky, kreativních průmyslů a kreativních inovací. Člověk si může myslet, že kreativita nás provází na každém kroku, že dokáže zvýšit hospodářský růst a přináší mnoho dalších pozitivních efektů. Z těchto důvodů na mnoha místech vznikají různá kreativní centra, jejichž snahou je koncentrovat kreativitu a invenci a vytvářet tak podmínky pro rozvoj kreativních průmyslů na regionální i národní úrovni. Významnou úlohu v tomto procesu by měly mít i vysoké školy, kde zpravidla existuje vysoká koncentrace kreativity, invence a chuti přinášet nová řešení a kreativní inovace. Publikace se v jednotlivých kapitolách zaměřuje na téma kreativity z různých pohledů, od historických předpokladů pro budování kreativních center, měst či oblastí přes analýzu center transferu technologií a jejich propojení na kreativní inovace až ke konkrétním kreativním projektům a různým úskalím při jejich realizaci do praxe, tzv. transferu. Kniha je tedy určena pro odbornou veřejnost vnímající kreativitu jako sílu obklopující nás na každém kroku, jako sílu, která dokáže zvýšit hospodářský růst a přináší mnoho dalších pozitivních efektů.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Design stories (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

Ing. Radomila Soukalová, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Podobné publikace