Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-647-1
95
2017
český, slovenský
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Cílem této studie je poukázat na potenciál designu pro nevyhnutelný obrat směru civilizace. Soustřeďuje se na designéry a jejich aktivity, ale vnímá je jako součást širšího komplexu problematiky a poukazuje na vazby konkrétních řešení s globálně definovanými společenskými procesy.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Design ve službách trvale udržitelného rozvoje (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

doc. PhDr. Zdeno Kolesár, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Mgr. Vít Jakubíček (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Bc. Petr Dubovský (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Mgr. Silvie Stanická, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

 

Podobné publikace