Podrobnosti o publikaci:

Towards an Inclusive Education Environment
978-80-7454-793-5
82
2018
anglický
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

Hlavním cílem publikace je analyzovat současnou situaci ve vybraných aspektech výuky cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávacím prostředí v České republice i na Slovensku. Zvláštní pozornost je věnována žákům angličtiny s dyslexií nebo dysgrafií.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Dyslectic and Dysgraphic Learners in the EFL Classroom (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)