Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-766-9
103
2018
český
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

Učební text poskytuje studentkám a studentům studijního programu Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence teoretickou orientaci i praktický návod, jak rozumět a v základu zvládnout práci metodou „evidence based – založenou na důkazech“, (dále EB) v ošetřovatelství (Nursing, dále EBN) a v porodní asistenci (Midwifery, dále EBMid). Studenti v rámci kontaktních hodin i samostudia budou pracovat s e-databázemi podporujícími „evidence based practice – praxe založené na důkazech“ (dále EBP), získají tak zkušenosti v této oblasti a možnost aplikovat EBP do klinické praxe v oboru ošetřovatelství a porodní asistence. Ze studijního textu mohou vycházet i navazující magisterské studijní programy. Znalosti a dovednosti z této disciplíny mohou uplatnit při řešení individuálního výzkumného projektu, který budou řešit v rámci své absolventské bakalářské a diplomové práce a v již zmiňované klinické ošetřovatelské praxi.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Evidence based practice v ošetřovatelství a porodní asistenci (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

PhDr. Pavla Kudlová, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Mgr. Lenka Špirudová, Ph.D.

Podobné publikace