Podrobnosti o publikaci:

Studentská magisterská a doktorandská konference IGA 2016
978-80-7454-636-5
174
2016
český
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Publikace, která vznikla jako výstup projektu specifického vysokoškolského výzkumu IGA na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na projektech IGA se kromě pedagogů podílejí studenti magisterských a doktorských studijních programů v oblasti pedagogiky, a ti jsou také autory předložených textů. Fakulta humanitních studií tak mladým, začínajícím výzkumníkům dává příležitost prezentovat svá výzkumná zjištění a diskutovat témata s dalšími studenty i odborníky z pedagogických věd. Díky podobným setkáváním mohou studenti konfrontovat své názory s jinými a poznávat odlišné pohledy na předmět jejich odborného zájmu. Budují, posilují a rozvíjejí metodologické znalosti a především dovednost aplikovat tyto poznatky v praxi.

Změny ve společnosti vyžadují i rozvoj a proměnu školy. Pokud se škola chce stát úspěšnou, je potřeba si vybudovat vlastní identitu. Za klíčový element rozvoje školy jsou považováni pracovníci uvnitř samotné organizace, ale bez spolupráce a vztahů s vnějším prostředím může škola sama o sobě jen sotva fungovat. Naším cílem je zjistit, jak se participace rodičů odráží na celkovém rozvoji školy, rovněž charakterizovat spolupráci školy a rodiny ve zkoumané škole.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Fórum mladých výzkumníků (soubor pdf, 279 KB)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

Mgr. Iva Žáková (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)