Podrobnosti o publikaci:

od teorie k verifikaci v prostředí mateřské školy
978-80-7454-796-6
119
2018
český
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
Kniha je dostupná také v Knihovně UTB ve Zlíně.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Předkládaná publikace se věnuje klasickému fenoménu spojenému s rozvojem dítěte, a totiž hře, konkrétně pak hře s hračkami v prostředí mateřské školy.
Cílem je rozšířit řady publikací se zaměřením na předškolní vzdělávání o titul postavený na výzkumném záměru, který vychází z analýzy současných zahraničních publikací. Naším záměrem je ověřit originální sadu didaktických her a hraček v reálném prostředí mateřských škol a dále zjistit, jak učitelé pracují s hrou a hračkami, které mají v dané mateřské škole k dispozici. Dosavadní české publikace věnované problematice hry pro rozvoj dítěte předškolního věku se obvykle neopírají o empirická data a směřují spíše do oblasti metodické podpory
učitelům, věříme tedy, že tato kniha může drobným dílem přispět k poznání reality hry dětí v mateřské škole.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Máme hračku, tak co s ní? (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

Mgr. Hana Navrátilová (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

PhDr. Barbora Petrů Puhrová (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)