Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-687-7
308
2018
český
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB (dostupné pro UTB).
Podívejte se na novější vydání.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Anotace

Učební text Matematický seminář je určen studentům prvního ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Přístupným způsobem poskytuje čtenáři elementární poznatky z oblasti lineární algebry a matematické analýzy. Čtenář se tak v přehledné a srozumitelné formě může seznámit se základy vysokoškolské matematiky od výrokové logiky, teorie množin, úvodu do lineární algebry až po diferenciální a integrální počet funkce jedné reálné proměnné, a tím získat základní matematické vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné k dalšímu studiu matematiky a zejména odborných předmětů.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Matematický seminář (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

Mgr. Vladimír Polášek, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

RNDr. Lenka Kozáková, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Podobné publikace