Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-630-3
150
2016
český
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Cena publikace je 199 Kč a lze ji zakoupit přes náš objednávkový formulář.
Publikace je také dostupná v Knihovně UTB.
KOUPIT PUBLIKACI KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Publikace věnuje pozornost novému typu institucionální předškolní edukace – univerzitní mateřské škole. Má charakter jednopřípadové studie. Autorky v ní nejprve, prostřednictvím základního koncepčního a legislativního rámce, přibližují status univerzitních mateřských škol v ČR a objasňují jejich fungování. S oporou v bohatém empirickém materiálu dále nabízejí deskripci a analýzu situace v jedné z univerzitních mateřských škol v ČR. Předkládají hlavní závěr výzkumu, jímž je zjištění, že škola pracuje v relativně specifických podmínkách poměrně vysoké kontextové podmíněnosti ve vazbě na univerzitní prostředí.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Mateřská škola ve světě univerzity (soubor pdf, 120 KB)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Bc. Anna Rebendová