Podrobnosti o publikaci:

978-80-7678-131-3
99
2022
český
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

Účelem této publikace je poskytnout návod, jak zpracovat závěrečnou práci, upřesnit zásady pro zadávání, psaní a odevzdávání závěrečných kvalifikačních (bakalářských a diplomových) prací. Cílem je napomoci studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů zorientovat se v druzích závěrečných prací, v eticko-právních aspektech, v krocích volby výzkumné problematiky, v postupu zpracování závěrečné práce tak, aby byli schopni vytvořit kvalitní závěrečnou práci při dodržení všech důležitých pravidel. Tento materiál navazuje na platné směrnice pro psaní závěrečných prací a na publikace zabývající se samotným výzkumem.

Obsah publikace

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

PhDr. Mgr. Pavla Kudlová, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Podobné publikace