Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-600-6
131
2016
český
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

Cílem publikace je budovat systematické poznatky a dovednosti studentů v oblasti metody ošetřovatelský proces. V publikaci je nastíněn vznik ošetřovatelského procesu, charakterizovány jsou jeho jednotlivé fáze, od posouzení až po vyhodnocení dosaženého výsledku. Popsány jsou vybrané potřeby a jejich konkrétní deficity (ošetřovatelské problémy), na které se zaměřuje ošetřovatelská diagnostika. Dále je zde objasněna ošetřovatelská dokumentace výstupů jednotlivých kroků ošetřovatelského procesu. Zejména konstrukce posouzení (posuzovací struktury založené na důkazech), ošetřovatelského plánu, požadavků na jejich součásti, zásady správné dokumentace, legislativní ukotvení aj. Publikace je doplněna průběžnými úkoly, které by měly studentovi pomoci rozvinout jeho dovednost pracovat metodou ošetřovatelského procesu.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Ošetřovatelský proces a jeho dokumentace (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

PhDr. Pavla Kudlová, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Podobné publikace