Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-680-8
105
2017
český
vazaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Rostoucí podíl automatizace, elektronizace výrobních procesů klade nové požadavky na plánování, řízení a organizaci komplexních výrobních procesů. Z uvedeného důvodu je nezbytné analyzovat stávající tradiční přístupy k projektování výrobních procesů a následně navrhnout nové metodické postupy, použitelné pro flexibilní a optimální projektování výrobních procesů. Vědeckým přínosem bude návrh komplexní metodiky pro modelování procesních parametrů se zohledněním prvků digitálního managementu procesu projektování výrobních procesů. Jde o zcela nové pojetí oblasti projektování výrobních procesů, které formou uvedené publikace přinese i řadu nových vědeckých poznatků, konfrontovaných s praktickým procesem validace navržených postupů.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Projektování výrobních procesů pro Průmysl 4.0 (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

doc. Ing. David Tuček, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Podobné publikace