Zobrazit galerii

Podrobnosti o publikaci:

Opomíjený aspekt edukační praxe
978-80-7454-697-6 (e-book), 978-80-7454-726-3 (CD-ROM)
170
2017
český
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
Kniha je dostupná také v Knihovně UTB ve Zlíně.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Kniha se zaměřuje na důležitou oblast vzdělávací politiky, které se však tuzemská bádání na poli pedagogických věd navzdory narůstajícím inkluzivním trendům prozatím systematicky nevěnují – sociální potřeby individuálně integrovaných žáků s vrozeným tělesným postižením v prostředí střední školy. První část knihy teoreticky ukotvuje zvolenou problematiku, a to s akcentem na charakteristiku sledované skupiny edukantů z hlediska somatického, sociálně-psychologického a edukačního. Pozornost je však věnována také sociálním aspektům školské integrace a jejím aktuálním trendům. V druhé části monografie jsou představeny výsledky vlastního kvalitativního výzkumu, jehož záměrem bylo rozkrýt za využití postupů situační analýzy, jak deset absolventů s vrozeným tělesným postižením (dětskou mozkovou obrnou či spinální svalovou atrofií) vnímalo v průběhu docházky na střední školu klíčové elementy participující v situaci naplňování jejich sociální potřeb.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Sociální potřeby středoškoláků s vrozeným tělesným postižením (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

Mgr. Magdalena Hanková, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)