Obálka knihy Stanický

Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-779-9
123
2018
český, anglický, slovenský
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Katalog prací Petra Stanického, který působí jako vedoucí jednoho z nejprogresivnějších ateliérů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně — Design skla. Jeho práce jsou součástí sbírek řady českých i zahraničních galerií.

autoři textů Katarína Bajcurová, Martin Beníček, Ladislav Daněk, Richard Drury, Rea Michalová, Ivan Neumann, Pavla Rossini, Petr Stanický, Lucie Šmardová

překlad Pavel Krutil, David Konrády

editorka Silvie Stanická

Obsah publikace

Obsah není k dispozici.

O autorech

Doplňující informace o autorech:

doc. MgA. Petr Stanický, M.F.A. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně, osobní webové stránky

Podobné publikace