Obálka knihy Technické prostředky integrované automatizace

Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-700-3
315
2017
český
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB (dostupné pro FAI UTB).
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

Učební texty přináší souhrn podkladů pro studium technických prostředků automatizace a informatiky na vysokoškolské úrovni. Uvádí aktuální poznatky, popisy a nástin trendů předpokládaného rozvoje hlavních směrů techniky. Metodicky je rozpracována problematiky ve čtyřech základních částech: technika pro měření a snímání dat z nosičů, výpočetní technika, prvky pro ovládání toku energie, tekutin v potrubí a kusových předmětů. Vedle popisné části jsou uvedeny i vztahy a funkce pro popis funkce a pro základní konstrukci techniky. U měření a snímání je specifikováno i používané metody senzoriky. Důraz je kladen na podsystémy propojení techniky a přenosu dat. V oblasti nových rozvojových trendů je zdůrazněn směr označovaný jako Průmysl 4.0 a řešení Internetu věcí.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Technické prostředky integrované automatizace (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

doc. Ing. František Hruška, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Podobné publikace