Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-688-4
197
2017
anglický
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Vědeckým cílem práce je předložení rozsáhlé studie směřující k analýze percepce reklamních sdělení v kontinuitě s preferencí formy z pohledu zvyšování účinku reklamních sdělení na cílovou skupinu.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

The phonetics of advertising in terms of perception assessment (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

PaedDr. Marcela Göttlichová (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

 

Podobné publikace