Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-684-6
117
2017
český
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Odborná monografie bude shrnovat výstupy projektu Voda pro všechny, který byl realizován na Fakultě multimediálních komunikací. Do projektu byly zapojeny všechny součásti fakulty na základě spolupráce a předávání informací. Výstupy projektu budou shnruty do monografie, a to jak po stánce textové, tak obrazové. Publikace bude reagovat na aktuální trendy hospodaření s vodou, buide obsahovat výstupy primární výzkumu k tématu a návrhy řešení a opatření, které se fenoménu vody v životě věnují. Publikace bude rozdělena do částí, které budou uceleně refketovat podtémata projektu a ukazovat možná řešení a další vývoj problematiky. Odborná monografie, která bude společným dílem více autorů, akademických pracovníků Fakulty multimediálních komunikací, bude mít přínos jak pro vědu, tak vzdělávání i praxi. Monografie bude psána v českém jazyce s bohatou obrazovou přílohou.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Voda pro všechny (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

doc. Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

 

Podobné publikace