Obálka knihy Vysokoškolský učitel

Podrobnosti o publikaci:

vzdělávání, praktiky, pozice
978-80-7454-918-2 (e-book), 978-80-7454-917-5 (print)
202
2019
český, slovenský
elektronicky, brožováno
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
Kniha je dostupná také v Knihovně UTB ve Zlíně.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Tato publikace přináší poznatky k tématu, jemuž se v celosvětovém měřítku věnuje málo výzkumné pozornosti. Jedná se přitom o téma, které se dotýká široké komunity výzkumníků – ve většině případů totiž na základě své vědecké práce předávají zkušenosti nové generaci studentů prostřednictvím výuky na vysoké škole. Vysokoškolský učitel působí v několika rolích a musí naplňovat množství činností – vyučovací, konzultační, školící, organizační, administrativní či řídící. Jak se mu tedy daří vypořádat se s řadou úkolů, jež se pod každodenními činnostmi skrývají?

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Vysokoškolský učitel (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)