Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-679-2
244
2017
český
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Monografie je vzhledem ke svému zaměření určena jednak pro vzdělávací aktivity na vysokých školách v České republice a zároveň může sloužit odborné veřejnosti pro rozšíření a prohloubení poznatků o podnikatelském prostředí malých a středních podniků.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Významné atributy podnikatelské orientace v segmentu malých a středních podniků (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

Ing. Ludmila Kozubíková, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Podobné publikace