Podrobnosti o publikaci:

Význam designu při tvorbě ambientních médií
978-80-7454-682-2
137
2017
český
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
Podívejte se také na anglickou verzi knihy.
KATALOG KNIHOVNY UTB ANGLICKÁ VERZE

Anotace

Cílem publikace je komplexním způsobem popsat prostředí specifických nosičů – ambientních médií a jejich význam a využití v rámci vědecko-výzkumné práce a stejně tak i aplikace do praxe. Práce bude primárně založena na datech získaných kvantitativním výzkumem provedeném ve více než 70 zemích světa. V rámci publikace budou využity poznatky získané při experimentální instalaci ambientního média, dále bude součástí kategorizace ambientních médií a v neposlední řadě i jasné definování ambientních médií jakožto nosičů komunikace.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Ambientní média v reklamě (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

PhDr. Tomáš Šula, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

 

Podobné publikace