Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-773-7
141
2018
český
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Tato publikace se snaží vyplnit mezeru v ustálené oblasti manažerského účetnictví a nákladového řízení v České republice. Tato kniha navazuje na teoretické poznatky, které se formovaly v uplynulých dvou desetiletích především v zahraniční literatuře a největší dynamika jejich rozvoje byla zaznamenána v posledních deseti letech. Je potřeba zdůraznit, že se jedná o problematiku, která z tohoto pohledu chování nákladů v České republice prakticky ještě nebyla systematicky zpracována a zmínky o ní se v české teoretické základně, jakož i praxi, objevují spíše sporadicky. I z tohoto důvodu tato kniha podrobně vysvětluje nové pojmy, jako například „strnulé náklady“ pro anglický ekvivalent „Sticky costs“, problematiku tzv. asymetrického chování nákladů, jakož i další specifika chování nákladů a posuzování jejich variability. Upřesňuje dále oblast tzv. smíšených nákladů, step-cost chování nákladů a podobně.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Chování nákladů ve výrobních firmách z pohledu jejich variability (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

doc. Ing. Petr Novák, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Podobné publikace