Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-676-1
136
2017
český
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Hlavním cílem monografie je zhodnotit vliv determinantů prostorové alokace finančních prostředků kohezní politiky EU ve vazbě na naplňování vybraných cílů konceptu územní soudržnosti s tím, že získané poznatky jsou dány do kontextu metodik TIA hodnocení.

O autorech

Doplňující informace o autorech:

Mgr. Jiří Novosák Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Ing. Jana Novosáková

Podobné publikace