Podrobnosti o publikaci:

Studentská magisterská a doktorandská konference IGA 2017
978-80-7454-710-2
108
2017
český
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Digitální knihovna UTB (dostupné pro FHS UTB).
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

Publikace, která vznikla jako výstup projektu specifického vysokoškolského výzkumu IGA na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na projektech IGA se kromě pedagogů podílejí studenti magisterských a doktorských studijních programů v oblasti pedagogiky, a ti jsou také autory předložených textů. Fakulta humanitních studií tak mladým, začínajícím výzkumníkům dává příležitost prezentovat svá výzkumná zjištění a diskutovat témata s dalšími studenty i odborníky z pedagogických věd. Díky podobným setkáváním mohou studenti konfrontovat své názory s jinými a poznávat odlišné pohledy na předmět jejich odborného zájmu. Budují, posilují a rozvíjejí metodologické znalosti a především dovednost aplikovat tyto poznatky v praxi.

V sborníku se můžete seznámit s výsledky řešení projektů IGA v roce 2017.

První okruh reprezentují příspěvky zaměřené na učitelskou pedagogiku. Druhý okruh je věnován oblasti sociální pedagogiky. Ve sborníku jsou však příspěvky seřazeny podle subjektu výzkumného zájmu: od žáka přes budoucího učitele až k učiteli či pedagogovi v činné praxi.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Fórum mladých výzkumníků (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Bc. Andrea Dalajková