Podrobnosti o publikaci:

Studentská magisterská a doktorandská konference IGA 2018
978-80-7454-792-8
152
2018
český
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

V obsahu tohoto sborníku najdete texty studentů zapojených do projektů v rámci Institucionální grantové agentury (IGA) Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a současně jsou zde zařazeny texty studentů doktorských studijních programů v oblasti pedagogiky v České republice.
Ve sborníku najdete celkem 15 textů rozdělených do čtyř oblastí. Texty v první sekci se zaměřují především na osobnost učitele, učitelskou profesi a podmínky profesního růstu učitelů. Druhá sekce je zastoupena texty orientovanými na dítě, žáka, adolescenta a to v různých výchovně-vzdělávacích kontextech. Specifickou tematickou oblastí jsou texty s didaktickým zaměřením z oblasti sociální pedagogiky. Závěrečné dva texty se věnují environmentální výchově a kvalitě výuky přírodopisu.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Fórum mladých výzkumníků (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

PhDr. Barbora Petrů Puhrová (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Bc. Beáta Deutscherová, MBA

Bc. Marta Koutníková

 

Podobné publikace