Obálka knihy Fórum mladých výzkumníků VII.

Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-872-7
80
2019
český
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

Ve sborníku najdete celkem sedm textů se zaměřením na osobnost učitele, učitelskou profesi a podmínky profesního růstu učitelů. Zastoupeny jsou i texty orientované na dítě, žáka, adolescenta, a to v různých výchovně-vzdělávacích kontextech. Jedinečnou tematickou oblastí jsou texty s didaktickým zaměřením z oblasti sociální pedagogiky a specifika komunikace mezi učitelem a rodiči nadaných žáků.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Fórum mladých výzkumníků VII (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

PhDr. Mgr. Bc. Barbora Plisková (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Mgr. Marta Kolínská Koutníková