Podrobnosti o publikaci:

978-80-7678-095-8 (e-book), 978-80-7678-094-1 (print)
74 e-book, 70 print
2022
český
elektronicky, brožováno
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
Kniha je dostupná také v Knihovně UTB ve Zlíně.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Metodika (NmetS) je výsledkem realizace výzkumného projektu Nálepkování intelektově nadaných dětí ve školním prostředí, TL03000191-P, řešeného v rámci programu TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, jehož poskytovatelem podpory je Technologická agentura České republiky (TAČR), a to v letech 2020–2023.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Jak předcházet nevhodnému nálepkování nadaných žáků (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

Mgr. Eva Klimecká, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

PhDr. Iva Staňková, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

PhDr. Lenka Venterová, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UHK Hradec Králové) 

prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (profesní informace na webových stránkách VUT v Brně)