Podrobnosti o publikaci:

Studijní opora pro nelékařské zdravotnické pracovníky
978-80-7454-668-6
68
2017
český
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

Tento učební text má být inspirací, jak poskytovat paliativní a hospicovou péči v českých podmínkách.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Paliativní a hospicová péče (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Podobné publikace