Obálka knihy Projektování bezpečnostních systémů

Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-858-1
162
2019
český
elektronicky
2.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB (dostupné pro FAI UTB).
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

Projektování bezpečnostních systémů představuje soubor tvůrčích technických činností spojených především s problematikou návrhu, zpracování projektové dokumentace a instalace systémů, jejichž stěžejním přínosem je zvýšení bezpečnosti zařízení, prostor, objektů, oblastí nebo aglomerací. Vzhledem k poměrně široké oblasti typů a s tím spojených možností nasazení bezpečnostních systémů (např. je možné hovořit o bezpečnostních systémech strojních zařízení nebo o zcela odlišně pojatých městských integrovaných bezpečnostních systémech) je v souvislosti s náplní studijního předmětu Projektování bezpečnostních systémů (PBS) řešena výhradně oblast poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS), které jsou definovány jako kombinované systémy určené k detekci poplachu vniknutí a tísňového poplachu.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Projektování bezpečnostních systémů (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

Ing. Jan Valouch, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

 

Podobné publikace