Obálka SECULIN 2020

Podrobnosti o publikaci:

perspektivní technologie a metody pro zajištění fyzické bezpečnosti 2030
978-80-7454-966-3
123
2020
český
CD-ROM

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Pátý ročník mezinárodního workshopu SECULIN 2020 pořádala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Workshop byl zaměřen na dvě odborné oblasti, na perspektivní technologie fyzické bezpečnosti a na možnost začlenění oboru bezpečnosti do klasifikace vědních disciplín FORD. Cílem první části workshopu bylo ukázat, jaké nové technologie budou v nejbližším horizontu použity k zajištění fyzické bezpečnosti. Druhá část workshopu byla zaměřena na oblast, která tíží valnou část výzkumníků v okamžiku, kdy zatřiďují své odborné výstupy do příslušných databází tvůrčích výstupů. Sborník SECULIN 2020 obsahuje jak příspěvky, které odezněly v rámci online worshopu, tak další odborné výstupy tvůrčí práce autorů z vysokoškolských pracovišť.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

SECULIN 2020 (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Podobné publikace