Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-713-3 (e-book), 978-80-7454-798-0 (print)
126
2017 (e-book), 2018 (print)
český
elektronicky, brožováno
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
Kniha je dostupná také v Knihovně UTB ve Zlíně.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Publikace má empirický charakter a prezentuje poznatky a výsledky výzkumu z oblasti rozvoje řečových a jazykových schopností u dětí v mateřské škole prostřednictvím logopedické prevence. Cílem výzkumu je popsat charakter logopedické prevence v mateřské škole. Objasnit způsob realizace logopedické prevence, vzdělanostní způsobilost pedagogů k této činnosti, ověřit kvalitu metodických postupů a časovou dotaci logopedické prevence během denního programu v mateřské škole.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Význam primární logopedické prevence (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

Mgr. Jana Vašíková, PhD. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Mgr. Iva Žáková (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)